Salibandyforum.fi > Salibandyforum.fi tiedottaa

SalibandyForum.fi Rekisteriseloste

(1/1)

admin:
Henkilötietolaki (523/99) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Nettipertti
y-tunnus: 2001236-7
e-mail: paatuomari (at) salibandyforum.fi

2. Rekisterin nimi
SalibandyForum.fi-keskustelupalstan jäsenrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Keskustelupalstan jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä.

Nämä tiedot ovat:
- IP-osoite josta käsin rekisteröityminen suoritettiin
- Sähköpostiosoite
- Käyttäjätunnus
- Salasana (voidaan vaihtaa tarvittaessa, mutta sitä ei voida selvittää)

4.1. Käyttäjä voi halutessaan täydentää tietojaan
Täydennyksessä voidaan tallentaa muun muassa:
- Syntymäaika muodossa Vuosi-kuukausi-päivä (esim. 1977-01-01). Sosiaaliturvatunnusta ei pyydetä eikä tallenneta
- Olinpaikkatieto, kuten paikkakunta tai kaupunki
- Sukupuoli
- ICQ-numero
- AIM-osoite
- MSN Messenger-palvelussa käytetty sähköpostiosoite
- Mahdollinen käyttäjän ylläpitämä verkkosivun nimi ja sen osoite

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan.
Lisäksi rekisteröityneen käyttäjän kirjoittamat viestit säilytetään rekisterissä. Näitä viestejä ei voida poistaa ilman erillistä kirjallista vaatimusta.

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää SalibandyForum.fi-jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei jäsen ole sitä kieltänyt. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus ja ylläpito
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa SalibandyForum.fi-jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla SalibandyForum.fi-keskustelupalstalle.
Vaihtoehtoisesti tietojen tarkistus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa (12 kk) tekemällä kirjallinen tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

9. Tietorekisterin suojausperiaatteet
Jokaisella SalibandyForum.fi-käyttäjällä on:
- Henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Salasanan salassapito on käyttäjän itsensä vastuulla
- Oikeus muuttaa ja jättää pois tietoja, joita hänellä on mahdollisuus lisätä kohdan 4.1 mukaisesti, jolloin ne poisjätettynä tai poistettuina eivät näy toisille käyttäjille.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Pesäpalloliitto

Pesis.fi

Joukkueet (miehet)

Alajärven Ankkurit Hyvinkään Tahko

Joukkueet (naiset)

Kempeleen Kiri Kirittäret, Jyväskylä
Siirry pois tekstitilasta